توضیحات آگهی

نظافت منازل نوسازوتخلیه باموادشوینده رایگان
نظافت پله وپیلوت ونرده واسانسورباموادشوینده رایگان
اعزام کارگر اقا و  خانم  بصورت روزمزد وثابت
شستشوی مبل وفرش وموکت درمحل
حمل اثاثیه باکامیون ونیسان باکارگرماهر