توضیحات آگهی

نوساز امتیازات کامل سنددارمیلان ۱۰متری تمام اسکلت دور سیمان کاشی سرامیک نقاشی کابینت نو کامل مشاعات تمیز همسایه هاخوب اطراف کشت وباغ هوای پاک معاوضه با خودرومحله قدیمی نیس پله ها عریض