توضیحات آگهی

❤باشگاه آریا درقوچان

قوچانی های عزیز __ خانم های محترم شهر قوچان برای حفظ سلامتی خود در باشگاه آریا ثبت نام کن

زیر نظر مربی خانم نوروزی

باشگاه آریا ارائه دهنده انواع خدمات ورزشی

( ویژه بانوان  )

آدرس : قوچان بلوار طالقانی

باشگاه آریا قوچان