توضیحات آگهی

1200متر بر 50 پر از درخت میوه دوطبقه بنا مجزا کلا3۳50متر زیربنا تمام دور تا دورسنگ تا در باغ آسفالت دوربین دزدگیر استخر روباز مه باش موقعیت عالی اول ویرانی بعد از پمپ گاز