توضیحات آگهی

نگو کیفیت برنج خوب نیست بیا نیم کیلو ببر قضاوت باشما امتحان کن برنج رو قبول کردی که صد درصد قبول می کنی بیا خرید کن عطر طعم و کیفیت در پخت کیلویی ۴۹۰۰۰هزارآدرس دفتر پخش مشهد .بین شریعتی ۲و سه راه اندیشه برنج حاج ابراهیم