سایت مشهدآگهی (( سایت مشهد آگهی))  سایت مشهداگهی (( سایت مشهد اگهی))  مشهد آگهی مشهداگهی مشهد اگهی مشهدآگهی آگهی مشهد (( مشهد آگهی))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 10419
سایت مشهدآگهی (( سایت مشهد آگهی))  سایت مشهداگهی (( سایت مشهد اگهی))  مشهد آگهی مشهداگهی مشهد اگهی مشهدآگهی آگهی مشهد (( مشهد آگهی))

توضیحات آگهی

تخلیه چاه وسپتیک چربگیروفاضلاب
لایروبی سپتیک وشستشوسپتک
همراه باکادرمجرب وحرفه ای
تشخیص سرچاه باکمترین خرابی تضمینی.
با۲۰سال سابقه کار
بازکردن انواع لوله های چدنی وغیره……
قاسم آباد.احمدآباد.معلم.بلوارسجاد.فهمیده.
ابوطالب.کلاهدوز.عبادی.سیدی.فکوری.جهاد.
نامجو.پیروزی.رضاشهر.آزادشهر.سراسرمشهد.
درخدمت همشهری های عزیزمان هستیم
باتشکرازعوامل مشهدآگهی.