توضیحات آگهی

گروه فنی مهندسی آریا
تعمیرات انواع پکیج های دیواری و زمینی
سرویس صفرتاصد تمام برندهای پکیج
رفع تمام ارورها
رسوب زدائی
تعمیرات برد
رفع نشتی و آبریزی از دستگاه