توضیحات آگهی

ساخت مخازن استیل
ساخت تانکر حمل شیر
ساخت تجهیزات اشپزخانه
ساخت تجهیزات پزشکی
لوله کشی کارخانجات مواد غذایی
تعمیرات هرگونه دستگاه و لوازم اشپزخانه