توضیحات آگهی

سلام برای  هر نوع کاری باشه  در خدمتم ممنون