توضیحات آگهی

ختم قرآن میخونم واسه اموات هرکس خواست پیام بدین نمازها  دعاها زیارت ها پذیرفته میشود واقعا احتیاج دارم