توضیحات آگهی

تو خونت بشین پول در بیار اطلاعات تماس رو بزن بهت توضیح بدیم