توضیحات آگهی

داوران جدید عصرجدید به احتمال زیاد یکی مهران مدیری است

و مابقی هنوز توسط احسان علیخانی مشخص نشده اند

آیدی تلگرام مشهدآگهی

KK NN 600

آیدی یادت باشه 👆