توضیحات آگهی

یک عدد دستگاه برش ام دف…مارک.سعید.ریلی سالم…بدون دینام..