مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))
مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))

توضیحات آگهی

ازعلاقمندان برای کارآموزی یاحرفه ای باهرهنروتخصصی اعم ازهنرنمایشی، موسیقی،نویسندگی،خبرنگاری،شعرو…دعوت به همکاری مینماییم.ضمن معرفی خود نوع هنریاتخصص خودراباشماره تماستان پیامک نماییدتا باشماتماس گرفته شود.