توضیحات آگهی

زمین فروشی متراژ ۶۰ متر

آدرس مشهد ۲۲بهمن روستای گرجی

قیمت ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰