توضیحات آگهی

سفته در مبالغ ۵میلیون تا یک میلیارد زیر قیمت دکه ارسال به تمام نقاط مشهد در تمام ساعات شبانه روز