توضیحات آگهی

صادر کننده

خرید موی طبیعی

در کل ایران
برای خرید و فروش

موهای خودتون به
پیچ اینستا

@Kho_ram70

حتما سربزنید

و تمامی بارها کیفیت ببینید
پل ارتباطی ما
09025276551
شماره تماس

خانم خرم دل

مو نچرال بالای ۵۵ سانت
مو رنگی بالای ۶۰ سانت
و موی بور

و هر تامین کننده بار

برای صادر به ما معرفی کنه

پورسانت میلیونی دریافت میکنه
و ما یه مجمع که همیشه درحال جمع آوری بار از همه شهرها و شهرستان ها هستیم
مو شما به قیمت میلیونی خریداری میکنیم