توضیحات آگهی

250کیلو غنچه خشک مرغوب ودرشت موجود است کرمان لاله زار در خدمتم گل باز خشک هم موجود است