توضیحات آگهی

دوچرخه کوهستان دنده ای درجه یک زین طبی قفل درجه یک قیمت نهایی دوازده میلیون فقط فروشنده