توضیحات آگهی

ویلائی ۹۰متری قدیمی ساز دیوار۳۵سانت یک طبقه باتمام امتیازات کامل سندشش دانگ شخصی شمالی روبه افتاب تاحرم ۱۰دقیقه نزدیک پارک ونونوایی وبازارمحله معروف رضائیه صحن حیاط ۴۰متر نقاشی شده قابل نشستن قیمت زمین بالاترازاین حرفاس تخلیه بازدید فروش فوری مشتری پسند تخفیف نقدی