توضیحات آگهی

باسلام
شستشوی تضمینی انواع فرش های ماشینی و دستباف
در اندازهای مختلف قالی و قالیچه

بهترین کیفیت بدون شکستگی وچین خوردگی

سرویس دهی رایگان همه نقاط مشهد

آبکشی کامل فرش به صورت اسلامی
تحویل فرش ظرف ۴۸ساعته
درصورت نارضایتی از کیفیت شستشو فرش برگشت و رایگان شسته خواهد شد