سایت مشهدآگهی (( سایت مشهد آگهی))  سایت مشهداگهی (( سایت مشهد اگهی))  مشهد آگهی مشهداگهی مشهد اگهی مشهدآگهی آگهی مشهد (( مشهد آگهی))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 8219
سایت مشهدآگهی (( سایت مشهد آگهی))  سایت مشهداگهی (( سایت مشهد اگهی))  مشهد آگهی مشهداگهی مشهد اگهی مشهدآگهی آگهی مشهد (( مشهد آگهی))

توضیحات آگهی

لوله بازکنی مشهد

گرفتگی لوله های حمام اشپزخانه توات تراس حیاط اگو و…….
رفع نم وبو رطوبت.نصب اگوبامصالح
ترمیم وتشخیص ترکیدگی
شبانه روزی.تمام نقاط شهر

لوله بازکنی در مشهد منطقه کوهسنگی قاسم اباد وکیل اباد بلواردوم طبرسی پنجتن خواجه ربیع نوفل لوشاتو احمداباد بلوارسجاد و ….   در تمام نقاط مشهد