توضیحات آگهی

کلیه کارهای تاسیساتی ترکیدگی لوله لوله کشی ابگرم کن پمپ شیر الات و‌‌‌… (تمام وقت) در مشهد