توضیحات آگهی

ملحفه هتلی
قابل توجه هتلداران ومهمانپدیران محترم
ملحفه تترون قابل استفاده درهتل خوابگاه مهمانپذیر
درسایزهای مختلف
یکنفره ودونفره قابل شستشو