توضیحات آگهی

سلام
میکروبلید
انجام میکروبلید با بهترین مواد و ماندگاری بالا

با بهترین متریال