توضیحات آگهی

اجرای رنگ پلاستیک روغنی اکلریک.با دستگاه ایرلکس در کمتر از 1روز