توضیحات آگهی

سپرسازی_ نقاشی_صافکاری_
سرقلم کارتی دقیق_واکس و پولیش