توضیحات آگهی

علام آمادگی با تمام ارگانهای دولتی و خصوصی با اجرای ایزوگام وقیر پاشی باقیمت کارخانه نقدواقساط هستم با بیش از ۱۸سال سابقه کاری درخشان