مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 9513
مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))

توضیحات آگهی

به یک نیروی جوان زیر ۳۰ سال متعهد و فعال جهت نیروی سادهدکمکژ در آشپزخانه با صبحانه و نهار و حقوق روزی ۲۰۰ تومان نبازمندیم. لطفا فقط کسانی که شرایطشو دارن تماس بگیرن. ساعت کار ۸ تا ۵ بعدازظهر