توضیحات آگهی

سلام وانت پیکان باربری جهت جابه جای هرگونه بار در تمام نقاط مشهد از جمله وسایل خونه و اثاثیه جابه جای میوه از میدان تره بار تا مقصد قیمت منصفانه و عادلانه ممنون