توضیحات آگهی

کاردرمنزل
سازمان بزرگ فراگامان جهت تکمیل کادر خود دربخش مدیریت پشتیبانی مدیریت فروش
مدیریت آموزش جذب نیرو دارد شغلی بادرآمد عالی وموقعیت اجتماعی بالا برای کلیه افراد دانشجویان زنان خانه دار شغل دومی مناسب برای آقایان (بازاریابی نیست )
تماس پاسخگونیستم لطفاباپیامک بابنده درارتباط باشید.سپاس