توضیحات آگهی

پیتزا در پنج تن  و انواع ساندویچ در محله پنجتن  ( التیمور  – سابق )

آدرس : مشهد بین پنجتن 48 _ 50

با مدیریت : برادران کرمانی

Tel:09944603755

تماس با پیک رایگان

Tel:09379063848

پیتزاساندویچ هزارویک شب