مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 6695
مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))

توضیحات آگهی

پیتزا در پنج تن  و انواع ساندویچ در محله پنجتن  ( التیمور  – سابق )

آدرس : مشهد بین پنجتن 48 _ 50

با مدیریت : برادران کرمانی

Tel:09944603755

تماس با پیک رایگان

Tel:09379063848

پیتزاساندویچ هزارویک شب