توضیحات آگهی

❤ سفارش پیتزا و ساندویچ به صورت پیک رایگان و صرف انواع پیتزا به صورت حضوری در خدمتیم

آدرس مشهد التیمور سابق بین پنج تن 48 و 50

اطلاعات تماس را کلیک کنید