توضیحات آگهی

سلام، دوگانه شرکتی، مدل 93،بدون رنگ، بیمه تا اخر سال