توضیحات آگهی

با سلام چاه کن و مفتی
کندن چاه نو
کندن چاه کهنه
کندن لایروبی فاضلاب ستون جای شمع وصل اکو در سراسر مشهد