مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 8798
مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))

توضیحات آگهی

بنام خدا
چرخ خیاطی کاملا سالم برقی
قیمت توافقی
۰۹۱۵۸۲۹۶۱۵۶