مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))
آگهی ثبت شده به مدت 🔺️
شماره آگهی: 6879
مشهد آگهی 👈 (( مشهدآگهی  دانلود از بازار  ))

توضیحات آگهی

حدود ۲۰۰ کیسه کاه آماده بار بار موقیت فریمان

فی 3200

شماره تماس 👇

۰۹۰۵۸۸۴۸۳۹۷

آشناهای خود در اطراف شهر تون اطلاع دهید