توضیحات آگهی

باسلام.
کفپوش.
روکش.
بارگیری.
تعمیروتعویض ابر.
تعویض بخواب و فنر.
دورفرمان.
با کیفیت وقیمت مناسب.
داخل حرعاملی ۴۵ نرسیده ب حجت۱
گروه تولیدی آرشام