توضیحات آگهی

توزیع کننده انواع لوله و پروفیل مبلی و اگزوزی و نرده ای از ضخامت ۴.الی ۱.۵میل
مدریت:چنارانی
۰۹۱۵۲۶۰۰۰۹۴
۰۹۱۵۵۶۸۴۲۵۳