توضیحات آگهی

انواع بره نرینه شیشک کاور قوچ
برای تمامی مراسمات از جمله عروسی تولد نوزاد و کربلایی
زیر نظر دامپزشکی
با مجوز بهداشت
کافیست بایک بار خرید مشتری دائم ماشوید