سایت مشهد آگهی مشهدآگهی / مشهدآگهی دانلود از بازار
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11582
سایت مشهد آگهی مشهدآگهی / مشهدآگهی دانلود از بازار

توضیحات آگهی

مینیبوس سرولایت مشهد طالبی قرل قلعه چکنه
راننده محمدحسین اصغری